Khoan giếng Phú Thọ 0987838284

khoan giếng khu vực Phú Thọ. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân ở Phú Thọ. UBND Thành phố Phú Thọ đã mời nhiều đoàn thăm dò nước sạch và thực hiện trong nhiều thời gian khác nhau. Tại thời điểm này Công ty Cổ phần Human Thanh Dũng đang thực hiện … Đọc tiếp Khoan giếng Phú Thọ 0987838284