Khoan giếng Phú Thọ 0987838284

khoan giếng khu vực Phú Thọ.

Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân ở Phú Thọ. UBND Thành phố Phú Thọ đã mời nhiều đoàn thăm dò nước sạch và thực hiện trong nhiều thời gian khác nhau.

Tại thời điểm này Công ty Cổ phần Human Thanh Dũng đang thực hiện công tác khoan Thăm dò nước sạch ở nhiều độ sâu khác nhau trên toàn Thành Phố Phú Thọ. Công tác khai thác nước sạch được UBND Tỉnh dự kiến lấy  nước ngầm, mẫu nước được thí nhiệm đảm bảo nước sinh hoạt. Công suất khai thác dự kiến cho các giếng lên đên hàng trăm khối nước một giờ, Đề cương khoan Thăm dò được Công ty Cổ phần Thanh Dũng lập Tháng 12 năm 2017 và đã được Chủ đầu tư chấp thuận, Công tác khoan thăm dò giếng khoan khai thác nước ngầm được Công ty cổ phần Human Thanh Dũng thực hiện từ ngày 12 /12 /2017 đến hết ngày 31 / 12 /2017. Để đảm bảo tiến độ cho công tác khoan giếng thăm dò nước ngầm được hoàn thành đúng tiên độ, Công ty Cổ phần Human Thanh Dũng phải huy động đồng thời 5 tổ máy khoan trong đó có 3 tổ khoan điện làm tại các khu vực đông dân cư có điện để thuận tiện thi công , còn lại 2 tổ khoan băng đầu nổ được bố trí ở nhưng khu vực cánh đồng. Chỉ huy trưởng phụ trách chung mọi công việc Miss Thanh mobi 0987838284

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *